Třístupňové vedení kvasu | Tritia s.r.o. - Výrobce a dodavatel pečiva, lahůdek a cukrovinek včetně dortů.
A-01 A-02 A-03 A-04 A-05 A-06 A-07 A-08 A-09 A-10

Třístupňové vedení kvasu

 
 
 

Je celkem obtížné jednoduchou a pochopitelnou formou vysvětlit třístupňové vedení kvasů.

Historicky staří pekaři vždy použili zbylý kvas (v některých pramenech se uvádí i těsto) na následnou výrobu chleba dalšího dne.

Toto nelze v současných podmínkách při dodržení všech hygienických a dalších požadavků použít, ale zjednodušeně lze říci, že tradiční třístupňový kvas je vyráběn vždy v místě zpracování, je připravován před vlastní výrobou chleba a je použita pouze kvasná kultura (přírodní směs kvasinek a mléčných bakterií) spolu se žitnou moukou a vodou. Jiná přísada se do tradičního třístupňového kvasu nepoužívá.

Na kvalitu výsledného kvasu má mimořádný vliv dodržení hygieny při výrobě, kvalita používané žitné mouky a v neposlední řadě i okamžité klimatické podmínky. Na všechno toto musí pracovník připravující kasy reagovat tak, aby zajistil stále stejnou kvalitu výsledného výrobku.

Kvasový chléb
 

 

 
 

Pro zvídavé zákazníky uvádíme dále odborný popis třístupňového vedení kvasů:

Třístupňový kvas se vede podle rámcových technologických postupů (RTP). RTP je všeobecný technologický postup, který poskytuje technologům dostatek volnosti k eventuálním vyrovnáním výkyvů v jakosti suroviny a je sestaven na jednotném principu.

Kvas se začíná vyvádět ze základu, který může být z drobenky nebo nátěstku. Základ slouží k tomu, aby se kvasná mikroflóra např. z drobenky přivedla do virulentního (fyziologicky aktivního) stavu.

I. stupeň kvasu má v podstatě stejný účel, jako základ (přednostní množení kvasinek). Výtěžnost je 200 %, počáteční teplota I. stupně kvasu je 24–25 °C. Doba zrání bývá 5 hodin. Zralý kvas I. stupně se vyznačuje značným nárůstem objemu, hrubší pórovitou strukturou a typickou chutí a vůní. Konečná kyselost tohoto stupně má být 9–10 °. Dostatečná kyselost je zárukou, že se v kvasu nerozmnoží nežádoucí kontaminace.

II. stupeň kvasu má nastavené parametry tak, aby se přednostně množily mléčné bakterie. Proto je kvas tužší konzistenci o výtěžnosti 170 %, počáteční teplota poněkud vyšší 26– 27 °C. Doba zrání II. stupně je 4 hodiny (mléčné bakterie mají kratší generační dobu). Konečná kyselost II. stupně má mít hodnoty 12–13 °.

III. stupeň kvasu má již virulentní mikroflóru a parametry se upravují tak, aby se kvasinky a mléčné bakterie rovnoměrně rozmnožovaly a prokvášely substrát. Výtěžnost III. stupně je 200 %, teplota zrání tohoto stupně je 27–28 °C a doba zrání 3 hodiny.  V III. stupni je poměr mezi kvasinkami a bakteriemi 70:30, což je optimální poměr pro zdravý, zralý kvas.

Zralý kvas je zpracováván tak, že 2/3 odebereme k výrobě chlebového těsta. Zbylá 1/3 se použije k výrobě opakovaného kvasu.